dr Vladimir Petroci wywodzący się ze szkoły dr Jana Scholtena. 


Tematy wykładu :
1. Układ okresowy pierwiastków.
2. Lantanowce.
3. Minerały.
4. Rośliny
Seminarium odbędzie się w dniach  9 do 11.06.2017 r. w Centrum Medycznym Verde, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska3/11 m.76 lub w innym wskazanym miejscu przy wcześniejszych zgłoszeniach.
piątek, sobota: 9.00 - 17.00

niedziela: 9.00 - 16.00


Koszt 3-dniowego kursu 1300 PLN, w cenę wliczony catering

 

Dla uczestników seminarium spoza Warszawy jest możliwość zrobienia rezerwacji w Hotelu Ibis Stare Miasto, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 2  który jest położony niedaleko miejsca, gdzie odbędzie się kurs.

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora CENTRUM MEDYCZNE VERDE 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska3/11 m.76

  • Numer konta 49 1140 2004 0000 3802 3606 8280

Tytułem: za kurs z dr Vladimir Petroci dodając swoje imię i nazwisko.

 

Liczba miejsc ograniczona. Wpłaty do 30.04. 2017- 1200 zł. W dniu seminarium opłata będzie zwiększona do 1400 zł.